top of page

JOY - the debut album from AKA Trio releases worldwide on 24 May 2019. The CD comes with fantastic full colour booklet with sleevenotes from writer and journalist Andy Morgan.

 

Caiff JOY - yr albwm newydd gan AKA Trio - ei ryddhau yn fyd-eang ar Mai 24 2019. Daw’r CD gyda llyfryn lliw a nodiadau clawr gan yr ysgrifennwr a’r newyddiadurwr Andy Morgan.

 

 

AKA Trio: JOY CD

SKU: BENDI4CD
£13.00Price
 • Problem with your purchase? Please return to us in its original condition within 28 days for a refund or replacement.

  Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

   

   

  SHIPPING / CLUDIANT:

  Please allow 3 - 5 days for delivery within the UK, and 10-14 days for international shipping.

  Caniatewch 3 - 5 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau yn y DU, a 10 - 14 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau'n rhyngwladol (y tu allan i'r DU).

   

   

  TAXES AND DUTIES / TRETHI A THOLLAU:

  Customers must be aware that they may be liable to pay Import Taxes and Duties if value of goods ordered are of a value over their national import thresholds.

  Rhaid i gwsmeriaid fod yn ymwybodol y gallent fod yn atebol i dalu Trethi a Thollau Mewnforio os yw gwerth y nwyddau a archebir gwerth dros eu trothwyon mewnforio cenedlaethol.

   

bottom of page