top of page


Limited edition vinyl LP (only 500 pressed in all), hand signed and numbered by the artists, including a free digital download and a beautiful booklet with sleeve notes written by Andy Morgan.

 

LP finyl nifer cyfyngedig (500 yn unig y cafodd eu cynhyrchu), wedi eu llofnodi â llaw a’u rhifo gan yr artistiaid, gan gynnwys lawrlwythiad digidol di-dâl a llyfryn hyfryd gyda nodiadau clawr wedi eu hysgrifennu gan Andy Morgan.

AKA Trio: JOY Vinyl LP

£25.00Price
  • Problem with your item? If the item you've ordered is found to be faulty, please return it in its original condition within 28 days and we will issue you with a full refund or replacement.

    Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

bottom of page