top of page

Writer, poet and musician Gwyneth Glyn released her new album Tro on the bendigedig label on 29th September. Tro, which is Welsh for ‘turn’, is the first major solo album from one of Wales’ most intriguing and talented artists, with a passion for language, who applies her delicate craft and exquisite gift to this compelling new work, which also features Senegal’s acclaimed kora player Seckou Keita and BBC Radio 2 Folk Award Winner Rowan Rheingans.

 

Tro albwm yw’runigol ddiweddaraf gan un o artistiaid mwyaf diddorol a disglair Cymru. Mae cariad Gwyneth Glyn at iaith, a’i chrefft a’i dawn fel cyfansoddwraig yn amlwg yn y caneuon grymus hyn. Hefyd yn ymddangos ar yr albwm mae Seckou Keita, y chwaraewr Cora adnabyddus o Senegal, a Rowan Rheingans, enillydd Gwobr Werin BBC Radio 2.

Gwyneth Glyn: Tro CD

SKU: BENDI1
£13.00Price
 • RETURN & REFUND POLICY/POLISI DYCHWELYD AC AD-DAL:

  Problem with your purchase? Please return to us in its original condition within 28 days for a refund or replacement.

  Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

   

   

  SHIPPING / CLUDIANT:

  Please allow 3 - 5 days for delivery within the UK, and 10-14 days for international shipping.

  Caniatewch 3 - 5 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau yn y DU, a 10 - 14 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau'n rhyngwladol (y tu allan i'r DU).

   

   

  TAXES AND DUTIES / TRETHI A THOLLAU:

  Customers must be aware that they may be liable to pay Import Taxes and Duties if value of goods ordered are of a value over their national import thresholds.

  Rhaid i gwsmeriaid fod yn ymwybodol y gallent fod yn atebol i dalu Trethi a Thollau Mewnforio os yw gwerth y nwyddau a archebir gwerth dros eu trothwyon mewnforio cenedlaethol.

   

bottom of page