top of page

The Atlantic Ocean separates Cuba and Senegal, the respective birthplaces of Sosa and Keita, a distance diminished by their shared ancestral connection to Africa. Their debut album Transparent Water (2017) was hailed as ‘beautiful, rhapsodic… spiritual’ (Songlines) and ‘mesmerising, evocative and sophisticated’ (World Music Central).

 

Recorded during lockdown and released in October 2021, Sosa and Keita’s second album SUBA is a hymn to hope, to a new dawn of compassion and real change in a post-pandemic world.

 

Pre-order your copy now to receive by date of release, 22nd October.

 

Mae Cefnfor yr Iwerydd yn gwahanu Cuba a Senegal, mannau geni priodol Omar Sosa, y meistr piano, a Seckou Keita y pencampwr kora, pellter sy'n cael ei leihau gan eu cysylltiad hynafol ar y cyd ag Affrica. Pan gyfarfu’r ddau yn 2012, roedd Seckou yn hoffi Omar am ei ysbrydolrwydd cerddorol, tra bod Omar yn gweld y gallu eithriadol yn Seckou i gydweithio heb golli ei hunaniaeth. Cafodd eu halbwm cyntaf Transparent Water (2017) ei alw’n ‘beautiful, rhapsodic... spiritual’ (Songlines) a ‘mesmerizing, evocative and sofaistic’ (World Music Central).

 

Mae SUBA, ail albwm Sosa a Keita, a gafodd ei recordio yn ystod y cyfnod clo a chaiff ei ryddhau ym mis Hydref 2021, yn emyn i obaith, i wawr newydd o dosturi a newid go iawn mewn byd ôl-bandemig, pwysleisiad dwys o weddi tragwyddol ddynoliaeth am heddwch ac undod.

 

 

Omar Sosa & Seckou Keita: SUBA CD

SKU: BENDI8CD
£13.00Price
  • Problem with your item? If the item you've order is found to be faulty, please return it in its original condition within 28 days and we will issue you with a full refund or replacement.

    Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

bottom of page