top of page

SOAR - the new album from Catrin Finch and Seckou Keita released worldwide on 27 April 2018. The CD comes with fantastic 32 page full colour booklet with photos with sleevenotes from writer and journalist Andy Morgan.

 

Caiff SOAR - yr albwm newydd gan Catrin Finch a Seckou Keita - ei ryddhau yn fyd-eang ar 27 Ebrill 2018. Daw’r CD gyda llyfryn lliw 32 tudalen ac ynddo ffotograffau a nodiadau clawr gan yr ysgrifennwr a’r newyddiadurwr Andy Morgan.

 

 

Catrin Finch & Seckou Keita: SOAR CD

SKU: BENDI2
£13.00Price
 • RETURN & REFUND POLICY/POLISI DYCHWELYD AC AD-DAL:

  Problem with your purchase? Please return to us in its original condition within 28 days for a refund or replacement.

  Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

   

   

  SHIPPING / CLUDIANT:

  Please allow 3 - 5 days for delivery within the UK, and 10-14 days for international shipping.

  Caniatewch 3 - 5 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau yn y DU, a 10 - 14 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau'n rhyngwladol (y tu allan i'r DU).

   

   

  TAXES AND DUTIES / TRETHI A THOLLAU:

  Customers must be aware that they may be liable to pay Import Taxes and Duties if value of goods ordered are of a value over their national import thresholds.

  Rhaid i gwsmeriaid fod yn ymwybodol y gallent fod yn atebol i dalu Trethi a Thollau Mewnforio os yw gwerth y nwyddau a archebir gwerth dros eu trothwyon mewnforio cenedlaethol.

   

bottom of page