top of page

Limited edition vinyl LP (only 500 pressed in all), hand signed and numbered by the artists, including a free digital download and a beautiful booklet with sleeve notes written by Andy Morgan.

 

LP finyl nifer cyfyngedig (500 yn unig y cafodd eu cynhyrchu), wedi eu llofnodi â llaw a’u rhifo gan yr artistiaid, gan gynnwys lawrlwythiad digidol di-dâl a llyfryn hyfryd gyda nodiadau clawr wedi eu hysgrifennu gan Andy Morgan.

Catrin Finch & Seckou Keita: SOAR Vinyl LP

SKU: BENDI2LP
£25.00Price
 • Problem with your purchase? Please return to us in its original condition within 28 days for a refund or replacement.

  Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

   

   

  SHIPPING / CLUDIANT:

  Please allow 3 - 5 days for delivery within the UK, and 10-14 days for international shipping.

  Caniatewch 3 - 5 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau yn y DU, a 10 - 14 diwrnod ar gyfer danfon nwyddau'n rhyngwladol (y tu allan i'r DU).

   

   

  TAXES AND DUTIES / TRETHI A THOLLAU:

  Customers must be aware that they may be liable to pay Import Taxes and Duties if value of goods ordered are of a value over their national import thresholds.

  Rhaid i gwsmeriaid fod yn ymwybodol y gallent fod yn atebol i dalu Trethi a Thollau Mewnforio os yw gwerth y nwyddau a archebir gwerth dros eu trothwyon mewnforio cenedlaethol.

   

bottom of page