top of page

Receiver, the new album from BBC Radio 2 Folk award winners The Rheingans Sisters, was released worldwide on 23rd October 2020. Produced by Andy Bell (Karine Polwart, The Furrow Collective, Sam Sweeney) Receiver is their first release on the bendigedig label, and we're delighted to have them onboard.

 

The CD comes with fantastic 48 page full colour booklet and the artwork is a collaboration with visual artist Pierre-Olivier Boulant, whose 'solargraphs' are pin-hole camera images made over long periods using everyday containers strapped to his balcony in Toulouse.

 

Bydd Receiver, yr albwm newydd gan The Rheingans Sisters, yr enillwyr gwobr Gwerin BBC Radio 2, yn cael ei ryddhau ledled y byd ar 23 Hydref 2020.Mae wedi’i gynhyrchu gan Andy Bell (Karine Polwart, The Furrow Collective, Sam Sweeney). Receiver yw eu halbwm cyntaf ar label bendigedig, ac rydym wrth ein bodd o’u croesawu.  

 

Daw'r CD gyda llyfryn lliw 48 tudalen gwych gyda chelfwaith wedi'i greu mewn cydweithrediad â'r artist gweledol Pierre-Olivier Boulant, y mae ei 'solargraffau' yn ddelweddau camera tyllau pin a wnaed dros gyfnodau hir gan ddefnyddio cynwysyddion bob dydd wedi'u strapio i'w falconi yn Toulouse. 

 

The Rheingans Sisters: Receiver CD

SKU: BENDI5
£13.00Price
  • Problem with your item? If the item you've order is found to be faulty, please return it in its original condition within 28 days and we will issue you with a full refund or replacement.

    Problem gyda’ch eitem? Os oes nam ar yr eitem rydych wedi ei harchebu, dychwelwch atom yn y cyflwr gwreiddiol o fewn 28 diwrnod a chewch ad-daliad llawn neu eitem newydd.

     

bottom of page