AKA Trio's debut album 'JOY' to be next bendigedig release

March 14, 2019

 

 

We are delighted to let you know that AKA Trio's debut album JOY will be our next release on bendigedig. 

 

The album will release on 24th May, marked by an appearance at Songlines Encounter Festival at Kings Place, London, and AKA Trio - Antonio Forcione, Seckou Keita and Adriano Adewale - will be touring the UK in May and November. Full details and dates are being added to their website www.aka-trio.com as they become available.

 

Press / Radio - please contact Tamsin@mwldan.co.uk for further details and to request a promo copy / press pack.

 

 

Mae’n bleser gennym eich hysbysu mai albwm début AKA Trio, sef JOY fydd yn cael ei ryddhau nesaf gennym ar bendigedig.

 

Bydd yr albwm yn cael ei ryddhau ar 24ain o Fai, a chaiff hyn ei farcio gan ymddangosiad yng Ngŵyl Songlines Encounter yn Kings Palace, Llundain, a bydd AKA Trio - Antonio Forcione, Seckou Keita ac Adriano Adewale – yn teithio y DU ym mis Mai a mis Tachwedd. Ychwanegir manylion llawn a dyddiadau at eu gwefan  www.aka-trio.com  wrth iddynt ddod ar gael.

 

Y Wasg / Radio – cysylltwch â Tamsin@mwldan.co.uk am fanylion pellach ac i ofyn am gopi hyrwyddol / pecyn y wasg.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

2017 Copyright © bendigedig records   |    Polisi Preifatrwydd   |   Privacy Policy   |