top of page

AKA Trio's debut album 'JOY' to be next bendigedig release


We are delighted to let you know that AKA Trio's debut album JOY will be our next release on bendigedig.

The album will release on 24th May, marked by an appearance at Songlines Encounter Festival at Kings Place, London, and AKA Trio - Antonio Forcione, Seckou Keita and Adriano Adewale - will be touring the UK in May and November. Full details and dates are being added to their website www.aka-trio.com as they become available.

Press / Radio - please contact Tamsin@mwldan.co.uk for further details and to request a promo copy / press pack.

Mae’n bleser gennym eich hysbysu mai albwm début AKA Trio, sef JOY fydd yn cael ei ryddhau nesaf gennym ar bendigedig.

Bydd yr albwm yn cael ei ryddhau ar 24ain o Fai, a chaiff hyn ei farcio gan ymddangosiad yng Ngŵyl Songlines Encounter yn Kings Palace, Llundain, a bydd AKA Trio - Antonio Forcione, Seckou Keita ac Adriano Adewale – yn teithio y DU ym mis Mai a mis Tachwedd. Ychwanegir manylion llawn a dyddiadau at eu gwefan www.aka-trio.com wrth iddynt ddod ar gael.

Y Wasg / Radio – cysylltwch â Tamsin@mwldan.co.uk am fanylion pellach ac i ofyn am gopi hyrwyddol / pecyn y wasg.

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page