top of page

Delays to postal service / Gwasanaeth post wedi’i oedi

Please note that due to the current and ongoing situation with Covid-19 there will be delays to our postal service for the foreseeable future.

Our music is available to stream through all the usual digital platforms (Spotify, Amazon, Tidal, Deezer, Qobus, Apple Music etc) - we apologise for the wait in getting any physical products out to you at this time.

Please bear with us, and take care of yourselves during this difficult time.

The team at bendgedig

 

Sylwch, oherwydd y sefyllfa bresennol a pharhaus gyda Covid-19, bydd ein gwasanaeth post wedi’i oedi hyd y gellir rhagweld.

Mae ein cerddoriaeth ar gael i'w ffrydio trwy'r holl lwyfannau digidol arferol (Spotify, Amazon, Tidal, Deezer, Qobus, Apple Music ac ati) - ymddiheurwn am yr oediad mewn derbyn unrhyw gynhyrchion materol allan i chi ar yr adeg hon.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni, a gofalwch amdanoch eich hun yn ystod yr amser anodd hwn.

Y tîm yn bendigedig

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page