top of page

Catrin Finch and Seckou Keita announced Artists in Residence at Liverpool Philharmonic

We’re thrilled to announce that Catrin Finch and Seckou Keita will be artists in residence at Liverpool Philharmonic over their coming 2020/21 season. The Orchestra has a rich history of collaboration with artists from a range of musical genres, and we’re incredibly excited to have the opportunity to work on some new material with them over the coming months. The full season is now available online at www.liverpoolphil.com

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y byddwn Catrin Finch a Seckou Keita yn artistiaid preswyl yn Ffilharmonig Lerpwl yn ystod eu tymor 2020/21 sydd i ddod. Mae gan y Gerddorfa hanes cyfoethog o gydweithio ag artistiaid o ystod o genres cerddorol, ac rydym yn hynod gyffrous i gael y cyfle i weithio ar rywfaint o ddeunydd newydd gyda nhw dros y misoedd nesaf. Mae'r tymor llawn bellach ar gael ar-lein yn www.liverpoolphil.com

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page