top of page

ECHO - releasing today, the new album by Catrin Finch and Seckou Keita

Releasing today 27th May

CD/Digital


ECHO celebrates the tenth anniversary of an extraordinary partnership between two virtuosos, harpist Catrin Finch (Wales) and kora player Seckou Keita (Senegal), whose previous releases include 2018’s album SOAR and their 2013 debut Clychau Dibon. ECHO marks the third part of this remarkable trilogy. The harp and kora share centuries of history, and Catrin and Seckou create a unique dialogue in a musical alliance of rare empathy, inspired by differences and similarities. Their atmospheric magic crosses genre boundaries, from folk and world music to classical and contemporary as their fingers flow like opposing tributaries into a single river of sound. ECHO is the tender triumph of an extraordinary musical partnership that combines harp and kora, the modern and traditional, different cultures and common humanity.


ECHO is released in the same format as its predecessors SOAR and Clychau Dibon; presented as a beautiful 40-page Digibook with sleeve notes written by journalist and writer Andy Morgan.www.catrinfinchandseckoukeita.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Yn cael ei ryddhau heddiw Mai 27

CD/Digidol


Mae ECHO yn dathlu degfed pen-blwydd partneriaeth ryfeddol rhwng dau bencampwr, y delynores Catrin Finch (Cymru) a’r chwaraewr kora Seckou Keita (Senegal). Mae eu halbymau blaenorol yn cynnwys yr albwm SOAR yn 2018 a’u halbwm cyntaf Clychau Dibon yn 2013. Mae ECHO yn nodi trydedd ran y drioleg hynod hon. Mae’r delyn a’r kora yn rhannu canrifoedd o hanes, ac mae Catrin a Seckou yn creu deialog unigryw mewn undod cerddorol o gydnawsedd prin, wedi’i hysbrydoli gan elfennau gwahanol a thebyg. Mae naws hudol eu cerddoriaeth yn croesi ffiniau genre, o gerddoriaeth werin a byd i glasurol a chyfoes wrth i’w bysedd llifo fel llednentydd gwrthwynebol i mewn i un afon o sain. ECHO yw buddugoliaeth dyner partneriaeth gerddorol hynod sy’n cyfuno Cymru a Senegal, y delyn a'r kora, y clasurol a’r traddodiadol, diwylliannau gwahanol a dynoliaeth gyffredin.


Caiff ECHO ei ryddhau ar yr un fformat â'i ragflaenwyr SOAR a Clychau Dibon; wedi'i gyflwyno fel Digibook hardd 40 tudalen gyda nodiadau wedi'u hysgrifennu gan y newyddiadurwr a'r awdur Andy Morgan.


PRYNU’R CD/ FFRYDIO: https://Naxos.lnk.to/ECHOELwww.catrinfinchandseckoukeita.comComments


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page