Catrin Finch & Seckou Keita announce UK tour to accompany the release of their new album ‘SOAR’

Welsh harpist Catrin Finch and Senegalese kora player Seckou Keita are delighted to announce the release of their much-anticipated second album SOAR on 27th April 2018 on the bendigedig label. The release will be followed by a Spring UK tour in April and May with further festival dates and autumn dates due to be announced shortly. The new album takes flight on the wings of the osprey, the magnificent bird of prey recently returned to Wales after centuries of absence, which makes its annual 3,000-mile migration from the coasts of West Africa to the estuaries of Wales, soaring like music and dreams over man-made borders, in an innate and epic journey of endurance. Drawing deep on their own div

Catrin Finch & Seckou Keita yn cyhoeddi taith DU i gyd-fynd â rhyddhau eu halbwm newydd ‘SOAR’ y

Mae’n bleser gan Catrin Finch y delynores Gymreig a Seckou Keita, y chwaraewr kora o Senegal, gyhoeddi rhyddhau eu hail albwm, y bu aros mawr amdano, sef SOAR ar 27ain o Ebrill 2018 ar label bendigedig. Yn dilyn hyn bydd taith DU ym mis Ebrill a Mai y flwyddyn nesaf, gyda dyddiadau pellach yn yr hydref i’w cyhoeddi’n fuan. Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd y gwalch, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd, sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan fel cerddoriaeth a breuddwydion dros ffiniau o waith Dyn, ar siwrnai o ddycnwch cynhenid ac epig. Gan dynnu’n ddwfn ar e

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • YouTube - White Circle
  • Tumblr - White Circle

2017 Copyright © bendigedig records   |    Polisi Preifatrwydd   |   Privacy Policy   |